Logo Binnen Bij Musea

Krijg jongeren weer naar uw museum!

Probleemstelling: Jongeren zien museumbezoek niet (meer) zitten

De laatste jaren is er een zorgwekkende trend ontstaan, waarbij musea in toenemende mate moeite ondervinden om jongeren aan te trekken. Het aantal jongeren in het museum is sinds de jaren ’90 gestaag gedaald. Hoewel de introductie van de Museumkaart een positief effect heeft gehad op het aantal jonge bezoekers, profiteren voornamelijk grote bekende musea hiervan. Regionale musea blijven helaas echter constateren dat jongeren (15-25 jaar) slechts in beperkte mate vertegenwoordigd zijn in hun jaarlijkse bezoekersaantallen. Uit ons veldonderzoek, uitgevoerd in 2023, blijkt dat het aantal jongere bezoekers bij kleine (regionale) musea jaarlijks tussen de 2% en 5% schommelt. Het blijft dus een uitdaging om jongeren in het museum te krijgen, terwijl veel museumeigenaren sceptisch zijn over de mate van enthousiasme die jonge mensen nog koesteren voor museumbezoeken.

Waarom zijn er zo weinig jongeren in het museum?

Uit een grondig onderzoek, uitgevoerd onder jongeren in de leeftijd van 15-25 jaar, komt naar voren dat zij de voorkeur geven aan andere activiteiten boven een museumbezoek. Een enquête, uitgevoerd onder deze doelgroep in 2023, toont aan dat veel jonge mensen liever kiezen voor activiteiten die zij als spannender en stimulerender ervaren. Een museum bezoeken biedt voor hen niet dezelfde bevrediging als bijvoorbeeld een dagje naar de bioscoop of speelhal. Met de overvloed aan technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren hebben jongeren talloze keuzemogelijkheden als het gaat om vrijetijdsbesteding. Het bezoeken van een museum staat daardoor laag op het prioriteitenlijstje van veel jongeren. Toch is er hoop, aangezien dezelfde enquête aantoont dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in museumbezoeken. Veel jongeren werden bijvoorbeeld aangetrokken door de mogelijkheid om kunst en cultuur op een digitale manier te ervaren. Vooral het ontdekken van de verhalen achter museumcollecties, met behulp van digitale middelen, werd gezien als een extra stimulans om een museum te bezoeken.

Museumbezoek onder jongeren t/m 18 jaar

Jaarlijks bestaat zo’n 20% van de museumbezoekers uit jongeren onder de 18, blijkt uit onderzoeken van het CBS en de Museumvereniging. Ongeveer de helft van deze jonge bezoekers bezoekt echter alleen musea met hun basis- of middelbare school. Het aantal jongeren dat op eigen houtje een museum bezoekt is dus nog altijd schrikbarend laag. Sinds 2015, zonder 2020 en 2021 meegerekend, bezoeken gemiddeld zo’n 3 tot 3,5 miljoen jongeren onder de 18 jaarlijks op eigen houtje een museum. Dit komt neer op ongeveer 10,32% van de jaarlijkse bezoekers. Daarbij geldt ook nog eens dat deze cijfers gebaseerd zijn op alle musea in Nederland, dus ook de grote populaire rijksmusea. Bij kleine en/of regionale musea liggen de cijfers dus lager.

De cijfers uit deze grafiek (september 2023) zijn opgesteld aan de hand van de statistieken van het CBS en de Museumvereniging.

*In 2021 waren musea (tijdelijk) gesloten vanwege Covid19

vDit zijn de verwachte cijfers in 2023

Jongeren weer in het museum krijgen? Wij hebben de oplossing!

Het is zeker geen eenvoudige taak om jongeren enthousiast te maken voor een bezoek aan een museum. Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor musea om jonge mensen naar binnen te trekken. Vooral de vooruitgang op het gebied van digitale oplossingen draagt bij aan het vergroten van de interesse onder jongeren om een museum te bezoeken. Diverse onderzoeken tonen aan dat jongeren steeds meer van hun vrije tijd digitaal besteden. Naast hun dagelijkse gebruik van sociale media, spenderen ze hun vrije tijd voornamelijk aan televisie, YouTube, Netflix en internetten. Buitenshuis zijn jongeren vaak te vinden in bioscopen, waar ze afspreken op terrassen of in cafés. Hierbij worden veel foto’s en video’s gemaakt om hun volgers op sociale media op de hoogte te houden van hun activiteiten.

Digitale middelen voor uw museum

Het gebruik van digitale middelen is dus essentieel om jongeren weer naar uw (plaatselijke) museum te trekken, vooral in een tijd waarin digitalisering een cruciale rol speelt. Digitale museumtours vormen een waardevolle aanvulling op het aanbod van collectiestukken. Ons ontwikkelde product is een voorbeeld van een haalbare digitale oplossing voor kleine musea met beperkte financiële middelen. Tegen een aantrekkelijke projectprijs kunnen we een meeslepend digitaal product creëren, waardoor zowel jongere als oudere museumbezoekers op een plezierige manier kennismaken met de verhalen achter collectiestukken en tentoonstellingen.

Onze producten spreken alle jongeren aan!

Ons digitale product is meermaals getest voordat deze daadwerkelijk voor het eerst is gelanceerd. Op dit moment gebruiken onder andere Het Dordts Patriciërshuis en Molenstichting SIMAV onze digitale producten dagelijks om jongeren meer te interesseren in de verhalen van hun musea en cultuurinstanties. Hierbij hebben wij digitale oplossingen ontwikkeld voor verschillende leeftijden binnen de jongerendoelgroep. De kindertours zijn bedoeld voor jeugd van 8 tot 12 jaar. De jongerentours worden voornamelijk gebruikt door jongeren van 12 tot 25 jaar, waarbij de informatie in verschillende gradaties beschikbaar is gesteld.

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Algemene informatie
Informatie museum (optioneel)