Logo Binnen Bij Musea

Subsidiëring

Financieringsregelingen

Er zijn een aantal prima financieringsregelingen beschikbaar voor dit soort projecten, zowel van private als publieke fondsen. Wij kennen de weg in die materie en helpen u om uw project op een zodanige manier vorm te geven dat de subsidiëring met externe bronnen kan worden gefinancierd. Dit is een taaie en ingewikkelde materie, het vereist nogal wat kennis om een succesvolle financieringsaanvraag te doen.

Bekijk hoe wij onze projecten realiseren met minimaal 70% subsidiegeld!

De subsidiëring aanvragen

Voordat we daadwerkelijk met een project van start gaan, doorlopen we een grondige assessment in samenwerking met u. Tijdens dit proces analyseren we zorgvuldig de diverse subsidie- en financieringsmogelijkheden die voor uw project relevant kunnen zijn. Op basis van deze analyse verstrekken wij u een vrijblijvend advies waarin we de mogelijkheden en kansen benadrukken. Samen met u formuleren we vervolgens een gedetailleerd projectplan en een bijbehorende begroting.

Het voordeel van onze aanpak is dat projecten pas concreet van start gaan zodra de financiering volledig is geregeld. Tijdens de voorbereidingsfase worden er geen kosten aan u doorberekend, waardoor u financieel gezien geen risico loopt. Dit is wat wij beschrijven als het toepassen van het “No cure no pay” principe, waarbij de kosten dus aan een positief resultaat gekoppeld zijn.

Binnen onze bedrijfsvisie hebben we specifieke middelen gereserveerd voor activiteiten die een bijdrage leveren aan het algemeen belang. Onze focus ligt hierbij op het ondersteunen van kleine en middelgrote musea bij het verwerven van fondsen voor digitaliseringsprojecten. Door gebruik te maken van onze eigen financiële middelen nemen wij het volledige risico op ons, waardoor u met een gerust hart kunt streven naar de realisatie van uw projectdoelen.

Stap 1 - Het Projectplan schrijven

Allereerst stellen wij samen met u een projectplan op, zodat wij ons digitale product perfect kunnen afstemmen op uw museum en de collectie. Hierbij kijken we goed naar wat de wensen zijn van het museum en hoe wij ons product daarin kunnen inpassen. Dit projectplan schrijven wij zo gedetailleerd mogelijk, omdat we deze later nodig hebben tijdens het aanvragen van de projectfinanciering. Ook stellen wij een zogeheten ‘roadmap’ op, waarmee we eigenlijk een voorafgaande indicatie maken van de tijdsduur van het project. Het project delen we op in fases, zodat het ontwikkelingsproces voor alle partijen behapbaar is. 

Stap 2 - Begroting opstellen

Als we het projectplan hebben geschreven, kunnen we eenvoudiger bepalen hoeveel tijd en middelen iedere fase van het project gaat kosten. De vervolgstap is dan ook om een projectbegroting op te stellen. In deze begroting maken wij een indicatie van de kosten per fase in het project, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de totale projectkosten. Uiteraard is een begroting slechts een indicatie, maar door ons grondige voorbereidingswerk zijn onze begrotingen een accurate afspiegeling van de werkelijke situatie.

Stap 3 - Subsidieaanvraag indienen

Na het opstellen van de subsidieaanvraag dienen we deze in bij de subsidieverstrekker met behulp van een aanvraag voor een projectfinanciering. Wij kiezen onze externe subsidieverstrekkers en/of financierders strategisch uit, afhankelijk van het type project, het projectdoel en de grootte van het project. Het duurt enkele weken voordat we vanuit de desbetreffende subsidieverstrekker meer inzicht krijgen in de mogelijkheden na indiening van deze aanvraag. Zij bekijken onze subsidieaanvraag met het bijbehorende projectplan en de begroting namelijk kritisch.

Stap 4 - Subsidieaanvraag bijschaven

Na het indienen van de subsidieaanvraag krijgen wij binnen enkele weken reactie vanuit de subsidieverstrekker(s). In sommige gevallen vragen zij ons om bepaalde details in de aanvraag te verwerken of aan te passen. Het aanvragen van subsidies is namelijk een grondige klus met veel haken en ogen, waarbij ieder onderdeel van de aanvraag precies moet kloppen. Gelukkig weten wij, dankzij onze ervaring in het subsidielandschap, precies hoe wij deze obstakels tijdens een aanvraag moeten overbruggen. 

Stap 5 - Eindproduct realiseren

Nadat de subsidieaanvraag door de desbetreffende verstrekker is geaccordeerd, gaan we aan de slag met het ontwikkelen van het digitale eindproduct. Voordat we daadwerkelijk van start gaan, nemen wij het project nog eens samen met u door. In sommige gevallen passen wij het project namelijk aan, zodat deze beter past bij de daadwerkelijk verkregen subsidies.

Meer weten over hoe wij onze digitale producten daadwerkelijk realiseren? Wij hebben onze werkwijze voor u samengevat in een overzichtelijk stappenplan.

Projectplan schrijven

Allereerst stellen wij samen met u een projectplan op, zodat wij ons digitale product perfect kunnen afstemmen op uw museum en de collectie. Hierbij kijken we goed naar wat de wensen zijn van het museum en hoe wij ons product daarin kunnen inpassen. Dit projectplan schrijven wij zo gedetailleerd mogelijk, omdat we deze later nodig hebben tijdens het aanvragen van de projectfinanciering. Ook stellen wij een zogeheten ‘roadmap’ op, waarmee we eigenlijk een voorafgaande indicatie maken van de tijdsduur van het project. Het project delen we op in fases, zodat het ontwikkelingsproces voor alle partijen behapbaar is. 

Begroting opstellen

Als we het projectplan hebben geschreven, kunnen we eenvoudiger bepalen hoeveel tijd en middelen iedere fase van het project gaat kosten. De vervolgstap is dan ook om een projectbegroting op te stellen. In deze begroting maken wij een indicatie van de kosten per fase in het project, zodat wij een goede inschatting kunnen maken van de totale projectkosten. Uiteraard is een begroting slechts een indicatie, maar door ons grondige voorbereidingswerk zijn onze begrotingen een accurate afspiegeling van de werkelijke situatie.

Subsidieaanvraag indienen

Na het opstellen van de subsidieaanvraag dienen we deze in bij de subsidieverstrekker met behulp van een aanvraag voor een projectfinanciering. Wij kiezen onze externe subsidieverstrekkers en/of financierders strategisch uit, afhankelijk van het type project, het projectdoel en de grootte van het project. Het duurt enkele weken voordat we vanuit de desbetreffende subsidieverstrekker meer inzicht krijgen in de mogelijkheden na indiening van deze aanvraag. Zij bekijken onze subsidieaanvraag met het bijbehorende projectplan en de begroting namelijk kritisch.

Subsidieaanvraag bijschaven

Na het indienen van de subsidieaanvraag krijgen wij binnen enkele weken reactie vanuit de subsidieverstrekker(s). In sommige gevallen vragen zij ons om bepaalde details in de aanvraag te verwerken of aan te passen. Het aanvragen van subsidies is namelijk een grondige klus met veel haken en ogen, waarbij ieder onderdeel van de aanvraag precies moet kloppen. Gelukkig weten wij, dankzij onze ervaring in het subsidielandschap, precies hoe wij deze obstakels tijdens een aanvraag moeten overbruggen. 

Eindproduct realiseren

Nadat de subsidieaanvraag door de desbetreffende verstrekker is geaccordeerd, gaan we aan de slag met het ontwikkelen van het digitale eindproduct. Voordat we daadwerkelijk van start gaan, nemen wij het project nog eens samen met u door. In sommige gevallen passen wij het project namelijk aan, zodat deze beter past bij de daadwerkelijk verkregen subsidies.

Meer weten over hoe wij onze digitale producten daadwerkelijk realiseren? Wij hebben onze werkwijze voor u samengevat in een overzichtelijk stappenplan.

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Algemene informatie
Informatie museum (optioneel)