Logo Binnen Bij Musea

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vragen over projectfinanciering

Allereerst bekijken we samen wat de specifieke behoeftes zijn voor uw museum. Daarna gaan wij op zoek naar de juiste subsidieverstrekkers die bij het project passen. Gezamenlijk schrijven we een gedetailleerd project- en financieringsplan waarmee we de subsidie aanvragen. Meer weten? Bekijk dan onze pagina over subsidiëring.

Over het algemeen kunt u zo’n 70 tot 80 procent van een project laten financieren met een externe subsidie. Deze percentages kunnen natuurlijk verschillen, en dus soms zelfs hoger uitvallen. Meer weten? Bekijk dan onze pagina over subsidiëring.

Wij maken gebruik van verschillende subsidieverstrekkers die zich willen inzetten voor de Nederlandse kunst- en cultuursector. Fondsen zoals het ‘Fonds voor Cultuurparticipatie’ en verschillende rijksfondsen zijn voor ons niet onbekend. Ook kiezen wij er weleens voor om samen met u een fondsenwerving op te zetten. Een deel van het project wordt dan betaald vanuit donaties van uw bezoekers. Meer weten? Bekijk dan onze pagina over subsidiëring.

Bij de meeste subsidies is het inbrengen van eigen middelen een vereiste. Meestal gaat dit om 20 tot 30 procent van de projectbegroting. Vaak kunnen deze kosten echter verhaald worden op bijvoorbeeld salariskosten, vrijwilligersvergoedingen of andere standaard kosten die uw museum normaliter ook maakt. Zolang deze kosten goed worden verwerkt in de subsidieaanvraag, kunt u ervoor zorgen dat uw museum zo min mogelijk extra kosten maakt tijdens de realisatie van het project.

De kosten van een project verschillen enorm. Wij hebben bijvoorbeeld kleine projecten gedraaid voor regionale instanties van enkelen honderden euro’s, waarbij we alleen een 3D scan plus basisrondleiding hebben gemaakt. Grotere projecten, zoals het project in Het Dordts Patriciërshuis, zijn uiteindelijk begroot op enkele duizenden euro’s. De grootte van uw museum en de beschikbare mensen en middelen worden altijd meegenomen in het projectplan. Ook met een klein budget kunt u uw museum dus digitaliseren!

Vragen over het 3D scannen van objecten en ruimtes

De meeste musea leggen wij binnen een dag volledig vast. Uiteraard ligt het eraan hoe groot uw museum is. Ter illustratie: Museum ‘Het Dordts Patriciërshuis’, een museum met 4 verdiepingen en een oppervlakte van zo’n 750 vierkante meter, hebben wij in ongeveer 4 uur tijd volledig vastgelegd. Ga dus uit van een ‘scantijd’ van ongeveer 200 vierkante meter per uur.

Het is mogelijk om een museum op meerdere momenten vast te leggen. Dit gaat echter ten koste van de afwerking van de scan. Meerdere opnamemomenten kunnen namelijk zorgen voor verschillen in de scan. Is het ene deel op een zonnige dag opgenomen en het andere deel tijdens een regenachtige dag? Dan zul je dit terugzien in je scan. Ook bestaat het risico dat er collectiestukken, meubels of andere dingen (onbewust) zijn verplaatst. Dit zal ook terug te zien zijn in de scan. Is het niet mogelijk om de scan op één dag te maken? Dan helpen we u natuurlijk om ervoor te zorgen dat het eindresultaat alsnog adembenemend is.

Het scannen van objecten laten wij doen door een externe deskundige. Dit gebeurt meestal pas nadat wij de 3D scan van uw museum hebben gemaakt. U kunt dan namelijk aan de hand van de 3D tour bepalen welke collectiestukken u graag in 3D wilt laten vastleggen.

Het is zeker mogelijk om een losse ruimte te laten scannen. Heeft u bijvoorbeeld een ruimte waarin tijdelijke exposities worden getoond? Dan wilt u de ruimte waarin deze exposities worden getoond wellicht vaker laten vastleggen, zodat bezoekers deze tentoonstellingen ook na afloop nog kunnen bekijken. Hiervoor hoeft u dus niet steeds het hele museum te laten scannen.

De metingen die onze scanner maakt zijn tot 99% accuraat in vergelijking met de werkelijkheid. Hierdoor zijn onze scans bijvoorbeeld geschikt om te gebruiken als basis voor een bouwtekening of plattegrond. Sterker nog, wij hebben onze techniek meermaals ingezet om vluchtroutes voor gebouwen te ontwikkelen. Ook voor uw museum zijn de metingen van onze scanner dus meer dan geschikt om, naast de 3D scan, plattegronden en andere meettechnische producten te maken.

Vragen over digitale rondleidingen in uw museum

Digitale rondleidingen voor uw museum zijn in alle soorten en maten te ontwikkelen. U kunt de digitale tours bijvoorbeeld afstemmen op een bepaalde leeftijdsgroep, zoals kindertours met spelletjes over het museum of verdiepende digitale rondleidingen met extra informatie over alle collectiestukken. 

Het afschermen, of zelfs met wachtwoord beveiligen, van bepaalde ruimtes in uw museum is mogelijk. U kunt er zelf voor kiezen of uw bezoekers alle ruimtes meteen kunnen bekijken of hier bijvoorbeeld eerst voor moeten betalen. Wilt u bepaalde basisrondleidingen gratis aanbieden, maar diepgaande museumtours tegen betaling vrijgeven? dan kunt u dit eenvoudig door ons laten implementeren.

De digitale museumtour kunt u op verschillende manieren aan uw bezoekers aanbieden. zo kunt u de digitale tour eenvoudig op uw website laten zetten, zodat bezoekers deze zelf kunnen opzoeken. Wilt u dat uw bezoekers de digitale tour alleen in uw museum kunnen openen en bekijken? Dan kunt u een QR code laten maken en deze in uw museum ophangen. Bezoekers kunnen deze code dan scannen en de digitale museumtour bekijken op hun smartphone.

Het is mogelijk om elementen zoals foto’s, video’s, geluidsfragmenten en tekstonderdelen toe te voegen, zonder te hoeven kiezen voor een digitaal product met hoge projectkosten. We kunnen zelfs basiselementen zoals quizzen en weetjes toevoegen, zonder dat u aan een uitgebreid project hoeft te denken. Zo kunt u, met een basisproduct, alvast ervaren wat de mogelijkheden zijn als u ervoor kiest om toch een uitgebreid project te laten realiseren.

Het koppelen van meerdere digitale ruimtes is met onze techniek erg eenvoudig. Hierdoor is het mogelijk om meerdere musea aan elkaar te koppelen. Bent u onderdeel van bijvoorbeeld een museumstichting met verschillende bestuurders? Ook dan kunt u alle musea gewoon onderling aan elkaar laten koppelen. Zo kunnen alle musea in een stad bijvoorbeeld eenvoudig op een centrale digitale plek worden samengebracht.

Vragen over digitale (3D) eindproducten en projecten

Over het algemeen maken wij een projectbegroting die ongeveer 12 maanden bestrijkt. Dit betekent echter niet dat u een jaar lang hoeft te wachten op een 3D scan. De basisversie van de 3D scan is namelijk al binnen een week beschikbaar en te bekijken door uw bezoekers. Hierna gaan we aan de slag met het ontwikkelen van het daadwerkelijke project waar u de financiering voor heeft aangevraagd. Dit project zal in verschillende stappen van enkele maanden worden gerealiseerd, om zo het proces behapbaar en effectief te kunnen houden.

Nadat het digitale product af is, bieden wij u altijd de mogelijkheid om nog wijzigingen aan te brengen. Wij willen namelijk dat het afgeleverde product 100% voldoet aan uw eisen. Daarnaast testen wij het eindproduct altijd meerdere malen live, om eventuele obstakels en problemen te kunnen verhelpen. Ook als het digitale product al enige tijd draait, kunnen wij hier nog wijzigingen in doen. Afhankelijk van de grootte van deze wijziging, bepalen we samen met u of hier een nieuwe financiering voor zou moeten worden aangevraagd.

Het is zeker mogelijk om meerdere producten in één project te verwerken. Hierbij is het belangrijk om de subsidieverstrekker of andere financierders te laten zijn wat de meerwaarde is van de verschillende producten in het project. 

Het koppelen van meerdere projecten aan één financiering is mogelijk, maar wordt afgeraden. Om de subsidieaanvraag behapbaar te maken, worden financieringen meestal op projectbasis aangevraagd. Per project, bijvoorbeeld een project dat gericht is op kinderen en een project dat gericht is op collectiebeheer, wordt dus een andere financiering geregeld. Op die manier zijn er simpelweg meer subsidiepotjes om uit te kiezen, omdat subsidies vaak binnen strenge kaders moeten worden aangevraagd.

Vragen over maatschappelijke impact

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren sneller geneigd zijn om een museum te bezoeken als deze digitale extra’s aanbied in het museum. Voorbeelden van digitale extra’s zijn interactieve museumtours, AR/VR toepassingen en verdiepende digitale collectie ondersteuningen.

Het preventief conserveren van collectiestukken is enorm belangrijk, vindt ook de overheid. Doordat wij fragiele, antieke (kunst)stukken in 3D kunnen vastleggen, hoeven deze minder vaak bloot te worden gesteld aan de buitenwereld. Digitaal zijn de werken namelijk ook tot in de kleinste details te bekijken. Hierdoor blijven kostbare collectie items langer en beter bewaard, terwijl bezoekers digitaal het stuk alsnog kunnen bestuderen en het verhaal erachter kunnen lezen.

Het is moeilijk om concrete cijfers te vinden die laten zien hoe digitale oplossingen museumbezoek stimuleert. Wel zijn er verschillende onderzoeken te vinden waaruit blijkt dat bezoekers meer geïnteresseerd zijn om een museum te bezoeken met digitale oplossingen zoals 3D scanning en VR. Ook hebben wij zelf een onderzoek uitgevoerd onder jongeren (12-25), om te kijken in hoeverre digitale middelen kunnen bijdragen aan het verhogen van de interesse in de museumsector onder deze leeftijdsgroep. Uit dit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de jongeren die normaal geen museum bezoekt, digitale extra’s ziet als reden om een museum wél te bezoeken.

Digitale museumtours kunnen musea toegankelijker maken voor een breder publiek, ongeacht geografische locatie of fysieke beperkingen. Mensen die anders misschien niet in staat zouden zijn om een fysiek museum te bezoeken, kunnen nu de collecties verkennen vanuit het comfort van hun huis.

Digitale tours kunnen daarnaast verrijkt worden met multimedia-inhoud zoals video’s, audiofragmenten en interactieve elementen. Dit kan de educatieve ervaring verbeteren en bezoekers meer betrekken bij de kunstwerken en geschiedenis.

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Algemene informatie
Informatie museum (optioneel)